KÊNH TRUYỀN

4 posts

Dịch vụ kênh truyền thuê riêng của FPT cung cấp rất phong phú và đa dạng

Chúng tôi cung cấp:

  1. Mạng thuê riêng ( Internet Leased Line) là dịch vụ cho thuê đường truyền kết nối internet với cam kết băng thông quốc tế và trong nước. Sử dụng mạng riêng biệt thay vì mạng chia sẻ Cáp Quang thông thường.
  2. Kênh truyền dữ liệu ( MPLS) là dịch vụ kết nối và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối trong mạng nội bộn ko public ra ngoài
  3. Mạng internet cáp quang FTTH sử dụng cho gia đình, doanh nghiệp.